kljuc
 

Diz-prom d.o.o.
III Maksimirsko naselje 4,
Zagreb
Poslovnica: Šeferova 2
tel/fax: 01/23 00 966
mob: 098/739 822
 

 

Impresssum

  • Naziv tvrtke: DIZ-PROM, Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
  • Skračeni naziv: DIZ-PROM, d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: 3.maksimirsko naselje 4, Zagreb
  • Poslovnica: V.Šeferova 2, Zagreb
  • Registar trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 080204735
  • Temeljni kapital: 20.000,00kn (19.500,00kn u stvarima, 500,00kn u novcu)
  • Jedini član uprave i direktor: Predrag Čolović
  • Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. 2360000-1101284222
  • Matični broj: 0612979
  • OIB: 56321670041
 

 

 

 

 

 

 
     
copyright 2007 DIZ-PROM